О нама

Институт за развој и иновације је 2018. основан од групе младих истраживача из области економије. Све са циљем јачања економског развоја Републике Србије кроз иновације, реализацију пројеката и истраживања која имају директан утицај на појединце и остале друштвене актере на микро нивоу.

Како ми радимо

Мисија

Мисија ИРИ је подстицање развоја Републике Србије кроз раст заснован на знању, иновацијама и предузетништву, а који за циљ има повећање квалитета и броја запослених.

Визија

ИРИ је незаобилазни партнер привредних субјеката и институција у постизању привредног развоја Републике Србије заснованог на знању, иновацијама и предузетништву.

Кључне функције

Своју мисију ИРИ остварује кроз следеће кључне функције:

  • Поседовање и коришћење стручног дијалога између привредних субјеката и надлежних државних институција у циљу побољшања услова за иновативни развој и унапређење формалних и неформалних институција у Србији.
  • Подстицање најбољих иновативних пракси из света у Србији.

Наше вредности

Иновативност

ИРИ проналази и примењује иновативне начине функционисања и тиме постаје пример добре праксе.

Стручност и објективност

ИРИ се руководи знањима и вештинама потребним за доношење непристрасних закључака.

Применљивост резултата

ИРИ спроводи пројекте чији су резултати конкретни и позитивно утичу на грађане Републике Србије.

Наш тим

Nenad Jevtović

Ненад Јевтовић

Директор
Marina Anđelković

Марина Анђелковић

Асистент
Ana Milenković

Ана Миленковић

Сарадник на пројектима