O nama

Institut za razvoj i inovacije je 2018. osnovan od grupe mladih istraživača iz oblasti ekonomije. Sve sa ciljem jačanja ekonomskog razvoja Republike Srbije kroz inovacije, realizaciju projekata i istraživanja koja imaju direktan uticaj na pojedince i ostale društvene aktere na mikro nivou.

Kako mi radimo

Misija

Misija IRI je podsticanje razvoja Republike Srbije kroz rast zasnovan na znanju, inovacijama i preduzetništvu, a koji za cilj ima povećanje kvaliteta i broja zaposlenih.

Vizija

IRI je nezaobilazni partner privrednih subjekata i institucija u postizanju privrednog razvoja Republike Srbije zasnovanog na znanju, inovacijama i preduzetništvu.

Ključne funkcije

Svoju misiju IRI ostvaruje kroz sledeće ključne funkcije:

  • Posedovanje i omogućavanje stručnog dijaloga između privrednih subjekata i nadležnih državnih institucija u cilju poboljšanja uslova za inovativni razvoj i unapređenja formalnih i neformalnih institucija u Srbiji.
  • Podsticanje primene najboljih inovativnih praksi iz sveta u Srbiji.

Naše vrednosti

Inovativnost

IRI pronalazi i primenjuje inovativne načine funkcionisanja i time postaje primer dobre prakse.

Stručnost i objektivnost

IRI se rukovodi znanjima i veštinama potrebnim za donošenje nepristrasnih zaključaka.

Primenljivost rezultata

IRI sprovodi projekte čiji su rezultati konkretni i pozitivno utiču na građane Republike Srbije.

Naš tim

Nenad Jevtović

Nenad Jevtović

Direktor
Marina Anđelković

Marina Anđelković

Asistent
Ana Milenković

Ana Milenković

Saradnik na projektima