Potpisan ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije

Potpisan ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije

Potpisan ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije

U sredu, 20.3.2019. godine potpisan je ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije – IRI. Potpisnici ovog Ugovora će zajednički raditi na realizaciji projekta „Laboratorija za inovativne politike“ koji ima za cilj da podstakne studente na bavljenje temama kreiranja ekonomskih politika koje se odnose na konkretne ekonomske i društvene probleme.

Potpisan je ugovor o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije – IRI.

IRI će u saradnji sa Ekonomskim fakultetom organizovati različite vrste prezentacija, radionica, studija slučaja, koje će imati za cilj da studente upoznaju sa ekonomskim politikama, praktičnim kreiranjem ekonomskih politika, kao i da doprinesu boljoj pripremi studenata za učešće na tržištu rada.