Otvorena Laboratorija za inovativne politike

Otvorena Laboratorija za inovativne politike

Otvorena Laboratorija za inovativne politike

Tribinom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u sredu 24. aprila, započet je projekat Laboratorija za inovativne politike. Cilj Laboratorije je da podrži studente u bavljenju temama vezanim za kreiranje i sprovođenje javnih politika.

Laboratorija za inovativne politike je nastala u saradnji Ekonomskog fakulteta i Instituta za razvoj i inovacije.

 

Uvodna reč pripala je profesoru Dejanu Trifunoviću i saradniku u Centru za saradnju sa privredom Nenadu Stajiću, a nakon toga su Ivana Todorović (operativni direktor Balkaneuma), Marija Suzić (istraživačica u CEVES-u) i Aleksandar Grašić (istraživač u Republičkom zavodu za statistiku) govorili o profesionalnom iskustvu nakon Ekonomskog fakulteta i odgovarali na pitanja studenata.

Panel diskusiju je moderirao Nenad Jevtović, direktor Instituta za razvoj i inovacije. Studente tekuće generacije najviše je interesovalo kakve su prilike za posao nakon završenog fakulteta, kako svoje ideje da ostvare u praksi, a takođe su pokazali interesovanje i za buduće aktivnosti Laboratorije.

U narednom periodu u okviru Laboratorije će se organizovati radionice, predavanja, studije slučaja, kao i konkursi za najbolje studentske predloge javnih politka. Sve ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu studente na bavljenje temama kreiranja i sprovođenja javnih politika.