Institut za razvoj i inovacije održao radionicu u okviru regionalne konferencije „Inkluzija mladih“

Institut za razvoj i inovacije održao radionicu u okviru regionalne konferencije „Inkluzija mladih“

Institut za razvoj i inovacije održao radionicu u okviru regionalne konferencije „Inkluzija mladih“

U okviru konferencije „Inkluzija mladih“ u politiku zapadnog Balkana u organizaciji konzervativnog krila Vestminsterske fondacije za demokratiju, direktor Instituta za razvoj i inovacije Nenad Jevtović održao je radionicu o troškovima emigracije mladih.

Glavni cilj radionice bio je obučiti mlade ljude kako da kreiraju mere politike.Glavni cilj radionice bio je obučiti mlade ljude kako da kreiraju mere politike. Radionica je bila posvećena tehnikama kreiranja politika. Nakon čega su učesnici zamoljeni da istraže faktore koji sprečavaju mlade da se uključe u politiku. Tada su učesnici imali vremena da rade na svojoj ideji politike uz podršku mentora. Mentori su imali za cilj da podstaknu vođstvo i angažman mladih i da podstaknu dobro predstavljanje u procesima i strukturama donošenja odluka unutar političkih partija. Konferencija je održana u Skoplju, u Republici Severnoj Makedoniji.