Predstavnik Instituta održao predavanje mladim novinarima u okviru seminara UNDP-a

Predstavnik Instituta održao predavanje mladim novinarima u okviru seminara UNDP-a

Predstavnik Instituta održao predavanje mladim novinarima u okviru seminara UNDP-a

U okviru  seminara o upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou, koji je organizovao UNDP u periodu od 1. do 4. decembra 2019, jedan od predavača bio je i direktor Institut za razvoj i inovacije – IRI, Nenad Jevtović.

Cilj seminara je bio da mladi novinari nauče da bez poteškoća čitaju i analiziraju javna dokumenta vezano za javne finansije.

 

Cilj seminara je bio da mladi novinari nauče da bez poteškoća čitaju i analiziraju javna dokumenta vezano za javne finansije. Nenad Jevtović je sa polaznicima podelio iskustva o praćenju i razumevanju javnih finansija, sa posebnim osvrtom na analizu i razumevanje budžeta Republike i lokalnih budžeta. Ovaj seminar podržan je od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Ambasade Švedske.