Rezultati analize Troškovi emigracije mladih iz Bosne i Hercegovine, predstavljeni parlamentarcima ove zemlje

Rezultati analize Troškovi emigracije mladih iz Bosne i Hercegovine, predstavljeni parlamentarcima ove zemlje

Rezultati analize Troškovi emigracije mladih iz Bosne i Hercegovine, predstavljeni parlamentarcima ove zemlje

Predstavnik Instituta za razvoj i inovacije – IRI, prezentovao je rezultate analize Troškovi emigracije mladih iz Bosne i Hercegovine pred parlamentarcima u Parlamentu skupštine Bosne i Hercegovine.

Na okruglom stolu, koji je organizovao International Republican Institute održanom u Sarajevu 7. avgusta, prezentovani su rezultati analize Troškovi emigracije mladih iz Bosne i Hercegovine i upoređivani su rezultati sa ostalim zemljama zapadnog Balkana.

Nakon predstavljanja rezultata usledila su pitanja parlamentaraca i diskusija na ovu aktuelnu temu.