Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Доминантни проблеми међу младима су економске природе

 - ОПЕН  - Доминантни проблеми међу младима су економске природе

Доминантни проблеми међу младима су економске природе

МЛАДИ СЕ У СРБИЈИ СУОЧАВАЈУ СА ВЕЛИКИМ ИЗАЗОВИМА У ФИНАНСИЈСКОМ ОСАМОСТАЉЕЊУ.

Ово показују резултати теренског истраживања које се спроводи за потребе Министарства туризма и омладине на годишњем нивоу. Анализа података који су прикупљени кроз теренско истраживање показује да су млади поред социјалних, заинтересовани и за економске потребе. Негативни економски трендови, узроковани епидемијом КОВИД-19 вируса, а праћени растом каматних стопа и последицама миграције становништва, услед рата у Украјини, су значајно отежали младима да се финансијски осамостале.

Према истраживању на репрезентативном узорку, млади наводе да су проблеми са којима се суочавају – углавном проблеми економске природе. У групи од 25 до 30 година трећина младих (34,3%) је навелa незапосленост и економске проблеме, као примарне изазове који их оптерећују. Док у групи младих од 20 до 24 године – 26,2% испитаника сматра да су економски проблеми кључни за њихов положај у друштву. Код младих у групи од 15 до 19 година, број испитаника који незапосленост и економске проблеме сматрају примарним је 13,5%, што је, такође, на првом месту на списку статистички значајних одговора.

Када се посматра финансијска самосталност младих, проценат младих од 15 дo 19 година који су у истраживању навели да нису осамостаљени ни стамбено ни финансијски је износио 36,5% (очекивано, доминантан одговор је био – још увек се школујем – 61,4%). У групи од 20 до 24 године, проценат финансијски и стамбено неосамостаљених је 46,8%; док код оних старости од 25 до 30 година четвртина (24,9%) младих није осамостаљено финансијски ни стамбено. Ови подаци указују да се млади суочавају са знатним изазовима у обезбеђивању основних животних потреба, без обзира колико имају година.

Стамбени кредити су једно од основних решења за младе, како би се стамбено осамосталили. Међутим, суочени за растом станарина, као последицом раста трошкова живота и имиграцијом становништва са ратних подручја, млади се све теже стамбено осамостаљују. Млади старости од 25 до 30 година, када је очекивано да се стамбено осамостале, виде као решења: Субвенционисане кредите – 40,9% испитаника; издавање кућа/станова по повољнијим условима за младе – 14,1% испитаника; изградња непрофитних станова за младе – 30,1% испитаника; поклон напуштених кућа у руралним подручјима од стране државе – 12,7%.

Група младих од 20-24 године је навела да им је државна помоћ на нивоу обезбеђивања субвенционисаних кредита  најзначајнија – 36,1% испитаника. Наведено мишљење заузима и група младих између 25-30 година – 40,9% испитаника бира субвенционисане кредите као примарну помоћ коју је могуће добити од државе.

Субвенције су финансијска помоћ од стране државе која се добија за одређену намену у виду бесповратних средстава (нпр. новац за самозапошљавање), или у виду ослобађања од одређених пореских обавеза.

Наведени проблеми економске природе се последично одражавају на способност младих да оснују породице и обезбеде социјалне потребе за њих. У групи од 25-30 година, проблеми младих приликом заснивања породице се везују за две основне ставке:  43,8% испитаника је навело да им је примарни проблем непоседовање одговарајуће стамбене јединице за заснивање породице; док је 43,4 % младих навело да им је главни проблем финансијске природе, конкретно непостојање примања или недовољна примања. Број испитаника који је истакао другачији тип примарног проблема за заснивање породице је само 12,8%.

Аутор: Институт за развој и иновације

Извор података: Теренско истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији 2022. године; Министарство туризма и омладине

Контакт: iri@iri.rs

Пошаљи коментар