Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Dominantni problemi među mladima su ekonomske prirode

 - OPEN  - Dominantni problemi među mladima su ekonomske prirode

Dominantni problemi među mladima su ekonomske prirode

MLADI SE U SRBIJI SUOČAVAJU SA VELIKIM IZAZOVIMA U FINANSIJSKOM OSAMOSTALJENJU.

Ovo pokazuju rezultati terenskog istraživanja koje se sprovodi za potrebe Ministarstva turizma i omladine na godišnjem nivou. Analiza podataka koji su prikupljeni kroz terensko istraživanje pokazuje da su mladi pored socijalnih, zainteresovani i za ekonomske potrebe. Negativni ekonomski trendovi, uzrokovani epidemijom KOVID-19 virusa, a praćeni rastom kamatnih stopa i posledicama migracije stanovništva, usled rata u Ukrajini, su značajno otežali mladima da se finansijski osamostale.

Prema istraživanju na reprezentativnom uzorku, mladi navode da su problemi sa kojima se suočavaju – uglavnom problemi ekonomske prirode. U grupi od 25 do 30 godina trećina mladih (34,3%) je navela nezaposlenost i ekonomske probleme, kao primarne izazove koji ih opterećuju. Dok u grupi mladih od 20 do 24 godine – 26,2% ispitanika smatra da su ekonomski problemi ključni za njihov položaj u društvu. Kod mladih u grupi od 15 do 19 godina, broj ispitanika koji nezaposlenost i ekonomske probleme smatraju primarnim je 13,5%, što je, takođe, na prvom mestu na spisku statistički značajnih odgovora.

Kada se posmatra finansijska samostalnost mladih, procenat mladih od 15 do 19 godina koji su u istraživanju naveli da nisu osamostaljeni ni stambeno ni finansijski je iznosio 36,5% (očekivano, dominantan odgovor je bio – još uvek se školujem – 61,4%). U grupi od 20 do 24 godine, procenat finansijski i stambeno neosamostaljenih je 46,8%; dok kod onih starosti od 25 do 30 godina četvrtina (24,9%) mladih nije osamostaljeno finansijski ni stambeno. Ovi podaci ukazuju da se mladi suočavaju sa znatnim izazovima u obezbeđivanju osnovnih životnih potreba, bez obzira koliko imaju godina.

Stambeni krediti su jedno od osnovnih rešenja za mlade, kako bi se stambeno osamostalili. Međutim, suočeni za rastom stanarina, kao posledicom rasta troškova života i imigracijom stanovništva sa ratnih područja, mladi se sve teže stambeno osamostaljuju. Mladi starosti od 25 do 30 godina, kada je očekivano da se stambeno osamostale, vide kao rešenja: Subvencionisane kredite – 40,9% ispitanika; izdavanje kuća/stanova po povoljnijim uslovima za mlade – 14,1% ispitanika; izgradnja neprofitnih stanova za mlade – 30,1% ispitanika; poklon napuštenih kuća u ruralnim područjima od strane države – 12,7%.

Grupa mladih od 20-24 godine je navela da im je državna pomoć na nivou obezbeđivanja subvencionisanih kredita  najznačajnija – 36,1% ispitanika. Navedeno mišljenje zauzima i grupa mladih između 25-30 godina – 40,9% ispitanika bira subvencionisane kredite kao primarnu pomoć koju je moguće dobiti od države.

Subvencije su finansijska pomoć od strane države koja se dobija za određenu namenu u vidu bespovratnih sredstava (npr. novac za samozapošljavanje), ili u vidu oslobađanja od određenih poreskih obaveza.

Navedeni problemi ekonomske prirode se posledično odražavaju na sposobnost mladih da osnuju porodice i obezbede socijalne potrebe za njih. U grupi od 25-30 godina, problemi mladih prilikom zasnivanja porodice se vezuju za dve osnovne stavke:  43,8% ispitanika je navelo da im je primarni problem neposedovanje odgovarajuće stambene jedinice za zasnivanje porodice; dok je 43,4 % mladih navelo da im je glavni problem finansijske prirode, konkretno nepostojanje primanja ili nedovoljna primanja. Broj ispitanika koji je istakao drugačiji tip primarnog problema za zasnivanje porodice je samo 12,8%.

Autor: Institut za razvoj i inovacije

Izvor podataka: Terensko istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji 2022. godine; Ministarstvo turizma i omladine

Kontakt: iri@iri.rs

Pošalji komentar