Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Laboratorija za inovativne politike

 -  - Laboratorija za inovativne politike

Laboratorija za inovativne politike je nastala u saradnji Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Instituta za razvoj i inovacije. Laboratorija za inovativne politike zamišljena je kao otvoren, participativni prostor u kome studenti mogu iskazati inovativne ideje u pripremi i sprovođenju projekata koji su vezani za javne politike.

Cilj projekta je da podrži studente Ekonomskog fakulteta u bavljenju temama vezanim za kreiranje i sprovođenje javnih politika. Kroz angažovanje u Laboratoriji za inovativne politike studenti će analizirati probleme ekonomske politike. Sve to kako bi stvorili inovativna i konkretna rešenja kombinujući istraživanje i akciju, kao i različite analitičke pristupe.
Studenti se podstiču na bavljenje temama vezanim za kreiranje javnih politika kroz organizovanje obuka, rešavanje studija slučaja, organizovanje gostovanja eksperata, organizovanje stručnih praksi, kao i poseta vladinom i nevladinom sektoru u cilju upoznavanja sa ključnim akterima ova dva sektora. Organizovaće se konkursi za najbolje studentske predloge javnih politika. Krajnji cilj navedenih aktivnosti je zapošljavanje studenata Ekonomskog fakulteta na stručnim radnim mestima vezanim za kreiranje i sprovođenje javnih politika.