Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Omladinska kompanija

 -  - Omladinska kompanija

Broj mladih između 15 i 29 godina u NEET položaju  (eng. NEET Neither in Employment nor in Education and Training) u trećem kvartalu 2022. godine prema Anketi o radnoj snazi je iznosio oko 169 hiljada. Ovo ukazuje da svaka šesta osoba u Srbiji stara između 15 i 29 godina nije imala svoje mesto na tržištu rada niti se bilo kako spremala za tržište rada, i predstavljala je u potpunosti neiskorišćen ljudski resurs.

U skladu sa strateškim opredeljenjima Vlade Republike Srbije u pogledu ekonomskog razvoja, izazovima sa kojima se suočavaju mladi na tržištu rada, kao i iskustvu u radu i ekspertizi Instituta za razvoj i inovacije i Dostignuća mladih u Srbiji, a sve u cilju pospešivanja preduzetništva kod mladih predložena je mera ekonomske politike koja definiše omladinsku kompaniju.
Omladinska kompanija nije nova pravna forma, već koristi postojeću pravnu formu preduzetnika paušalca što omogućava da se postojeći zakoni u Republici Srbiji ne menjaju i da ne dolazi do izuzeća od plaćanja poreza. Refundacija paušalnih mesečnih obaveza bi se vršila iz sredstava nekog od postojećih budžetskih korisnika i to najduže godinu dana i do iznosa prihoda preduzetničke paušalne radnje do 1.200.000 dinara, a sve kako bi se minimizovale moguće zloupotrebe omladinske kompanije. Kroz implementaciju ove mere ekonomske politike mladi bi bilo podstaknuti na preduzetništvo jer ne bi imalo prepreku u vidu finansijskih sredstava koje su im potrebna za mesečne paušalne obaveze u prvim mesecima poslovanja.