Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

 -  - Ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beograd je partner i donator Instituta za razvoj i inovacije od 2020. godine, i podrška se ogleda kroz finansiranje projekata iz programske oblasti Javne finansije. Naime, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu sprovedeni su projekti „Razumej javne!“ i „Piši o javnim!“ koji su nastojali da novinarima i zaposlenim u civilnom sektoru unaprede znanja iz javnih finansija i ekonomije kako bi na što bolji i stručniji način doprineli izveštavanju, razumevanju i kontroli trošenja javnih sredstava.

Institut za razvoj i inovacije je kroz aktivnosti koje je podržala Ambasade SAD u Beogradu izgradio mrežu partnera među novinarima, medijima i civilnim sektorom, a koji se bave temama vezanim za javne finansije i pripremu medijskih sadržaja čija je glavna tema ekonomija. Takođe, promovisano je aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka i podsticana je rasprava vezane za javne finansije.

Kroz partnerstvo i saradnju sa Ambasadom SAD u Beogradu Institut za razvoj i inovacije je objavio publikaciju „101 pitanje javnih finansija“ koja je namenjena da velikom broju čitalaca predstavi odgovore o najvažnijim pitanjima iz oblasti javnih finansija u Republici Srbiji.