Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Reforma paušalnog oporezivanja

 -  - Reforma paušalnog oporezivanja

Institut za razvoj i inovacije je pripremio Analizu reforme paušalnog oporezivanja u saradnji sa NALED-om, kao deo projekta NALED-a. Cilj je bio da se pojasni način i pretpostavke kako se računaju troškovi pojedinca prilikom osnivanja preduzetničke radnje koja se paušalno oporezuje. Kako bi se na sveobuhvatan način sagledali ukupni troškovi u procesu osnivanja preduzetničke radnje moraju se posmatrati kako novčani troškovi, tako i troškovi vremena prilikom procesa registracije preduzetničke radnje.

Analizirana je situacija u kojoj se pojedinac nalazi pre i posle usvajanja predložene reforme paušalnog oporezivanja, kako bi se došlo do zaključka o koristima koje reforma donosi. Naglašeno je smanjenje neizvesnosti prilikom osnivanja radnje, jer nakon usvajanja reforme, paušalci znaju tačna iznos koji će plaćati i da li im je to profitabilno.

Ukupni troškovi registrovanje preduzetničke radnje u Srbije različiti su u zavisnosti od načina na koji se prijava podnosi (papirno ili elektronski), da li se podnosi lično ili preko specijalizovane agencije, kao i od mesta u Republici Srbiji gde se preduzetnička radnja registruje.