Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Буџетска издвајања за младе

 -  - Буџетска издвајања за младе

Институт за развој и иновације спровео је Истраживање о буџетским издвајањима за омладину и организовању омладинског сектора, које је подржано од стране Вестрминстерске фондације за демократију у оквиру програмске активности која се односи на интерне миграције.

У оквиру пројекта је припремљена анализа која би требало да представља основ за креирање економских политика и давање смерница јединицама локалне самоуправе, а све у циљу бољег функционисања омладинског сектора на локалном нивоу и повећања обима и квалитета издвајања за младе из локалних буџета.
Уз подршку представника државних органа и омладинског сектора прикупљени су подаци и спроведене анкете у циљу прикупљања података за све јединице локалне самоуправе у Републици Србији. Приликом анализирања буџетских средстава, фокус је стављен на програмске активности које се односе на омладинске политике. Такође, анализом омладинског организовања и рада канцеларије за младе предложен је најоптималнији модел рада који би се имплементирао у градовима и општинама у Републици Србији.