Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

И МАМЕ ИМАЈУ ПРАВО!

 -  - И МАМЕ ИМАЈУ ПРАВО!

Институт за развој и иновације ће уз подршку Фондације за отворено друштво у периоду од октобра 2021. до јуна 2022. године спроводити пројекат „И маме имају право!“.

Циљ пројекта је унапређење социо-економског положаја жена након породиљског одсуства и то кроз унапређење положаја и статуса жена из угла тржишта рада и односа са послодавцима. Такође, радиће се на унапређењу системско-законодавног положаја, као и подизању свести и унапређењу информисаности шире јавности о овом проблему са вишеструким политичким, економским и друштвеним последицама.

Изостанак довољно заокруженог, координисаног и системског одговора на проблематику жена на тржишту рада након породиљског одсуства све до сада имало је масовне негативне последице; пре свега у смислу одлагања или чак избегавања мајчинства, што не само да негативно утиче на наталитет и природни прираштај, већ носи и веће друштвене, културне и психолошке последице за читаву заједницу.

Пројектни задаци фокусираће се на oрганизовање округлих столова, формулисање и објављивање предлога јавних политика за побољшање радног статуса жена које се враћају са породиљског одсуства, те вођење процеса јавног заговарања како би те политике постале део законодавног оквира.