Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

I MAME IMAJU PRAVO!

 -  - I MAME IMAJU PRAVO!

Institut za razvoj i inovacije će uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u periodu od oktobra 2021. do juna 2022. godine sprovoditi projekat „I mame imaju pravo!“.

Cilj projekta je unapređenje socio-ekonomskog položaja žena nakon porodiljskog odsustva i to kroz unapređenje položaja i statusa žena iz ugla tržišta rada i odnosa sa poslodavcima. Takođe, radiće se na unapređenju sistemsko-zakonodavnog položaja, kao i podizanju svesti i unapređenju informisanosti šire javnosti o ovom problemu sa višestrukim političkim, ekonomskim i društvenim posledicama.

Izostanak dovoljno zaokruženog, koordinisanog i sistemskog odgovora na problematiku žena na tržištu rada nakon porodiljskog odsustva sve do sada imalo je masovne negativne posledice; pre svega u smislu odlaganja ili čak izbegavanja majčinstva, što ne samo da negativno utiče na natalitet i prirodni priraštaj, već nosi i veće društvene, kulturne i psihološke posledice za čitavu zajednicu.

Projektni zadaci fokusiraće se na organizovanje okruglih stolova, formulisanje i objavljivanje predloga javnih politika za poboljšanje radnog statusa žena koje se vraćaju sa porodiljskog odsustva, te vođenje procesa javnog zagovaranja kako bi te politike postale deo zakonodavnog okvira.