Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Наставак пројекта ,,И маме имају право!“

 -  - Наставак пројекта ,,И маме имају право!“

Институт за развој и иновације ће у наредних 9 месеци наставити са спровођењем пројекта „И маме имају право!“.

Контекст у коме се наведени пројекат предлаже чини структурно неповољни социо-економски положај жена након породиљског одсуства, те с тим у вези неадекватан положај на тржишту рада – регулаторна „невидљивост“ категорије запослених жена које су се недавно вратиле са породиљског боловања, непостојање довољно заокруженог системског одговора државе на проблеме са којима се суочава ова категорија становништва, уз стандардно недовољну информисаност јавности у вези са овим проблемом и могућностима за превазилажење истог.
Главни циљ пројекта је унапређење социо-економског положаја жена на тржишту рада и односа са послодавцем након породиљског одсуства, а кроз заговарање увођења мере олакшица на зараде за будуће маме, коју је Институт за развој и иновације већ развио.
Главне активности на пројекту биће: оснивање Радне групе, састанци Радне групе и билатерални састанци Института за развој и иновације са доносиоцима одлука, састанци са представницима министарстава надлежних за проблеме радног права и социјалне политике, те вођење процеса јавног заговарања како би политике постале део законодавног оквира.
Пројекат „И маме имају право!“ подржан је од стране Фондације за отворено друштво.