Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Omladinska kompanija

 -  - Omladinska kompanija

Institut za razvoj i inovacije je u okviru regionalnog projekta BY LEAP koji finansira Evropska unija, a koji sprovode Dostignuća mladih u Srbiji zajedno sa još sedam partnera, angažovan u okviru pripreme i sprovođenja zagovaračke kampanje. Aktivnosti za koje je zadužen Institut su izrada predloga forme omladinske kompanije u Republici Srbiji u vidu predloga ekonomske politike. Takođe, Institut će sprovesti i kampanju zagovaranja predložene politike.

Institut za razvoj i inovacije je zadužen za organizovanje radnih sastanaka sa predstavnicima relevantnih donosioca odluka, pre svega Ministarstva finansija Republike Srbije, kao i sagledavanje stavova i iskustva omladinskih organizacija, a sve u cilju povećanja izgleda za usvajanje predložene politike.
U cilju uspešnog zagovaranja predložene forme omladinske kompanije kod donosilaca odluka, potrebno je sagledati izazove sa kojima se suočavaju mladi na tržištu rada, strateška opredeljenja Vlade Republike Srbije u pogledu ekonomskog razvoja, kao i iskustvu u radu i ekspertizi organizacija koje predlažu formu omladinske kompanije – Instituta za razvoj i inovacije i Dostignuća mladih u Srbiji.
Krajnji rezultat projekta, kao i projektne aktivnosti za koju je Institut za razvoj i inovacije angažovan u periodu od septembara do decembra 2022. godine, je pospešivanje preduzetništva kod mladih.