Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Омладинска компанија

 -  - Омладинска компанија

Број младих између 15 и 29 година у НЕЕТ положају  (енг. NEET Neither in Employment nor in Education and Training) у трећем кварталу 2022. године према Анкети о радној снази је износио око 169 хиљада. Ово указује да свака шеста особа у Србији стара између 15 и 29 година није имала своје место на тржишту рада нити се било како спремала за тржиште рада, и представљала је у потпуности неискоришћен људски ресурс.

У складу са стратешким опредељењима Владе Републике Србије у погледу економског развоја, изазовима са којима се суочавају млади на тржишту рада, као и искуству у раду и експертизи Института за развој и иновације и Достигнућа младих у Србији, а све у циљу поспешивања предузетништва код младих предложена је мера економске политике која дефинише омладинску компанију.

Омладинска компанија није нова правна форма, већ користи постојећу правну форму предузетника паушалца што омогућава да се постојећи закони у Републици Србији не мењају и да не долази до изузећа од плаћања пореза. Рефундација паушалних месечних обавеза би се вршила из средстава неког од постојећих буџетских корисника и то најдуже годину дана и до износа прихода предузетничке паушалне радње до 1.200.000 динара, а све како би се минимизовале могуће злоупотребе омладинске компаније. Кроз имплементацију ове мере економске политике млади би било подстакнути на предузетништво јер не би имало препреку у виду финансијских средстава које су им потребна за месечне паушалне обавезе у првим месецима пословања.