Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

PIŠI O JAVNIM!

 -  - PIŠI O JAVNIM!

Institut za razvoj i inovacije će uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država do oktobra 2022. godine sprovesti projekat „PIŠI O JAVNIM!“.

Nedostatak znanja o javnim finansijama i ekonomiji obeshrabruje novinare da pišu o ovim temama na nacionalnom i lokalnom nivou. Kao posledica, građani ostaju bez relevantnih i pravovremenih informacija koje su im potrebne.

Cilj projekta je da se do oktobra 2022. godine kroz desetomesečne obuke unapredi znanje iz oblasti javnih finansija i ekonomije kod 40 novinara i zaposlenih u nevladinom sektoru. Takođe, kroz projekat će se promovisati aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka, podsticaće se rasprave vezane za javne finansije, a pružiće se i podrška u osnivanju i radu udruženja novinara koji se bave javnim finansijama.

Možda i najvažniju aktivnost na projektu će predstavljati mentorski rad sa novinarima i zaposlenima u nevladinom sektoru na izradi novinskih tekstova i priloga o javnim finansijama na lokalnom novou. Planirano je da se objavi 400 tekstova i priloga u periodu od decembra 2021. godine do oktobra 2022. godine.