Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

План поједностављења административних процедура

 -  - План поједностављења административних процедура

Анализа је посвећана изради предлога за поједностављење административних процедура за будуће мајке предузетнице. Административне процедуре кроз које пролазе будуће мајке обухватају: 1) подношење захтева за отварање породиљског одсуства и 2) стицање права на исплату финансијске накнаде током породиљског одсуства.

Како би се олакшало трудницама, али и осталим предузетницима који желе да именују пословођу у предузетничкој радњи, да привремено престану да обављају делатност или да је угасе, предлажемо да се омогући електронско подношење наведених захтева за оне предузетнике који имају електронски потпис.

Такође, потребно је омогућити дигитално достављање документације за отварање породиљског одсуства локалној филијали Службе дечије заштите. Предаја захтева за отварање породиљског боловања и одсуства ради неге детета заједно са решењем послодавца о оствареном праву на одсуство, дознаком за отпочињање породиљског и копијом текућег рачуна врши се у Служби дечије заштите у јединици локалне самоуправе у којој је место пребивалишта мајке. Ово је једини део процедуре који није дигитализован, па би његовом дигитализацијом процес био заокружен.