Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

ПОКРЕНУЛИ СМО ЈОШ ЈЕДАН HORIZON EUROPE ПРОЈЕКАТ!

 -  - ПОКРЕНУЛИ СМО ЈОШ ЈЕДАН HORIZON EUROPE ПРОЈЕКАТ!

Биоекономија као економски подсистем користи обновљиве биолошке ресурсе за производњу широког спектра добара и услуга, са циљем одрживости и смањеног ослањања на необновљиве ресурсе. Решења развијена кроз овај оквир представљају значајан део савремених друштвених напора у сфери одрживости. Да би испунио свој потенцијал, биоекономски сектор мора пробити одређене баријере, спровести структурне реформе и унапредити прекограничну сарадњу.

У овом контексту, пројекат BEAMING (Bioeconomi Excellence Alliance for Stimulating Innovative and Inclusive Green Transition) званично је покренут 1. јануара 2024. године од стране 17 партнера у конзорцијуму из различитих европских региона, укључујуц́и Институт за развој и иновације. Четворогодишњи пројекат је подржан од стране Програма Европске уније за истраживање и иновације Horizon Europe, а посвец́ен је подстицању прекограничне сарадње у сектору биоекономије.

Главни циљ BEAMING-а је подстицање и унапређење иновација, размене знања и трансфера технологије у области биоекономије кроз сарадњу између европских високошколских институција уз повец́ање њихове конкурентности и видљивости. Ово подразумева и унапређење вештина и капацитета истраживача у раној фази каријерног развоја, подстицање институционалних реформи, промовисање мултидисциплинарне сарадње, побољшавање трансфера технологије и подстицање инклузивне институционалне културе.

Поред доприноса различитим пројектним активностима, Институт за развој и иновације има две посебне улоге. Прва је везана за анализирање добрих пракси у контексту отворене науке у Европској унији и земљама кандидатима, укључујуц́и упоредне анализе институционалних истраживачких политика, процедура и пракси и низ студија случаја 12 партнерских високошколских институција и истраживачких института, прац́ених геп анализама, што ће резултирати у креирању приручника за успешно спровођење препорука. Друга улога се односи на усклађивање резултата BEAMING-а са ЕРА приоритетима (Европско истраживачко подручје), и то повец́ање њиховог друштвеног утицаја и свеукупне одрживости пројекта. ИРИ ће развити широко применљиве  „BEAMING алате“ за спровођење ЕРА приоритета и организовати различите догађаје и радионице на ову тему.