Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

SASTANAK RADNE GRUPE I MAME IMAJU PRAVO!

 -  - SASTANAK RADNE GRUPE I MAME IMAJU PRAVO!

Tokom januara Institut za razvoj i inovacije osnovao je Radnu grupu u okviru projekta „I mame imaju pravo!“. Članovi Radne grupe su predstavnici vladinih i nevladinih organizacija u čijem fokusu rada se nalazi depopulacija, rodna ravnopravnost i prava žena. Cilj rada Radne grupe jeste izrada Smernica Vladi Republike Srbije za usvajanje fiskalnih olakšica na zarade majki nakon porodiljskog odsustva.

Sastanak Radne grupe održan je 31. januara, a tema sastanka bila je ekonomska mera koju Institut predlaže, kao i forma i sadržina Smernica koje će biti izrađene i predate Vladi Republike Srbije. Nenad Jevtović, direktor Instituta za razvoj i inovacije, predstavio je ekonomsku meru i moderirao diskusiju sa učesnicima.

Učesnici radnog sastanka složili su se da je položaj mama na tržištu rada nepovoljan i da je za unapređenje njihovog položaja neophodno uvođenje niza mera i promena u populacionoj politici. Učesnici su značajno doprineli diskusiji i mapiranju ključnih delova koje Smernice treba da sadrže.

Kao glavni zaključak dogovoreno je da se za naredni Radni sastanak pripremi Nacrt Smernica kako bi članovi Radne grupe dali komentare koji će se implementirati u prilikom izrade finalnog dokumenta Smernica.