Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Т.Е.М. у Албанији

 -  - Т.Е.М. у Албанији

После Другог светског рата Албанија је била практично изолована како од развијених земаља Запада, тако и од других комунистичких земаља. Почетком деведесетих, почеал је да примењује демократске промене и да се отвара према свету, што је изазвало интезивну миграцију албанског становништва.

Укупни трошкови образовања лица која напусте Албанију у једној години варирају од 330 милиона до 504 милиона евра, у зависности од образовне структуре.

Студије су показале да је опортунитетни трошак 456 милиона евра у смислу изгубљене бруто додате вредности, што има директан негативан ефекат на потенцијални БДП. Након додавања индиректног и индукованог ефекта, годишња изгубљена бруто додата вредност износи 559 милиона евра.

Када су у питању приходи од дознака и други лични трансфери, Албанија је међу првим државама у Европи, са учешћем у БДП-у од 7%.

Ипак, и поред значајног учешћа у БДП-у, дознаке немају значајнији утицај на генерални економски раст, нити су генератор будућег развоја.