Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Т.Е.М. у Црној Гори

 -  - Т.Е.М. у Црној Гори

Као најмања земља Балкана, са 622.000 становника, Црна Гора се не може упоредити са земљама у региону у смислу броја људи који емигрира.

Укупни трошкови образовања људи који напуштају Црну Гору у току једне године варирају од 28 до 78 милиона евра, у зависности од образовне структуре и броја одлазака.

Због немогућности директног или индиректног спречавања годишње емиграције кроз запошљавање, годишњи губитак бруто додатих вредности износи 70 милиона евра.

Учешће прихода од дознака и осталих личних трансфера у БДП-у од 5% сврстава Црну Гору међу водеће земље у Европи у овом погледу. Међутим, упркос значајном учешћу у БДП-у, дознаке не утичу значајно на укупни економски раст, јер се користе за личну потрошњу у домаћинствима или улагања у некретнине, док се само мали износ користи за пословна улагања.