Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Т.E.M. у Србији

 -  - Т.E.M. у Србији

Овим радом се покушава, на бази јавно доступних демографских статистика, статистика образовања и макроекономских података, квантификовати утицај актуелног емиграционог тренда на привреду Републике Србије и поставити основ за даље детаљније и дубље анализе.

Резултати показују да укупни трошкови образовања лица која напуштају Србију у једној години, у зависности од образовне структуре, варирају од скоро 960 милиона до нешто преко 1,2 милијарде евра.

Добијени резултати показују да је директно и индиректно, услед немогућности да се годишњи одлив становништва спречи њиховим запошљавањем, генерисан годишњи губитак бруто додатне вредности у износу од око 897,3 милиона евра што чини око 2,1% БДП-а из 2018. године.

Најзначајнија корист емиграционог тока јесу дознаке. По висини учешћа дознака у БДП-у Србија се налази у самом врху европских земаља, тачније уз Албанију на првом месту, са учешћем између 5% и 6% БДП-а.

Пројектовање будућности на бази раста негативног миграционог салда и деценијски негативних демографских трендова даје депримирајућу слику српског друштва у не тако далекој будућности.