Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Т.Е.М. у Босни и Херцеговини

 -  - Т.Е.М. у Босни и Херцеговини

Миграције становништва бивше Југославије у земље Западне Европе почеле су шездесетих година прошлог века, након договора југословенског руководства са лидерима Аустрије, Француске, Шведске и Немачке.

Трошкови школовања држављанина Босне и Херцеговине које се завршило 2018. године, кумулативно посматрано, коштало је око 13.000 евра за основну школу, 20.200 евра за средњу школу и око 29.000 хиљада евра за високе академске студије.

Резултати показују да је директно и индиректно, услед немогућности да се одлазак једног појединца спречи његовим продуктивним запослењем, генерисан годишњи губитак потенцијалног БДП-а по особи око 21.000 евра.

Допринос дознака и осталих личних трансфера БДП-у од 8% чини да је БиХ у самом европском врху када се посматра стопа доприноса ових трансфера БДП-у.

У Босни и Херцеговини не постоје адекватни подаци о исељеништву који би омогућили анализу обима, старосне доби, пола, образовне структуре и других карактеристика нити постоји база података на основу које бисмо могли пратити овај феномен у будућности.