Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Unapređenje procesa digitalizacije u Srbiji

 -  - Unapređenje procesa digitalizacije u Srbiji

Proces digitalizacije u Srbiji otpočeo je 2000-ih godina, ali je sve do poslednjih nekoliko godina tekao sporo usled nedovoljne aktivnosti države kada je u pitanju njena uloga u procesu. Početak strateškog i planskog bavljenja procesom označilo je donošenje Digitalne agende 2006. godine. Agendu su u početku činile dve strategije: Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine i Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine, a kasnije je dopunjavana novim strategijama.

Donošenjem Digitalne agende su postavljeni osnovni strateški ciljevi i pravci razvoja digitalnih komunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u zemlji, a po uzoru na zemlje Evropske unije. Razvoj elektronske uprave je jedan od postavljenih ciljeva čija realizacija treba da podstakne razvoj privrede kroz unapređenje poslovnog ambijenta i međunarodne pozicije privrede zemlje. Donošenjem Strategije razvoja elektronske uprave od 2009. do 2013. je zaokružen strateški okvir za razvoj elektronske uprave.

Strateško sprovođenje digitalizacije zahteva određivanje prioritetnih grupa korisnika digitalnih usluga. Takođe, bitno je aktivno raditi na promociji e-usluga kako bi se svi građani sa pristupom internetu privukli da koriste portal. Priprema zaposlenih u javnom sektoru za digitalizaciju se treba sprovesti kroz obuke i preobuke.