Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Приближно 70% средстава за истраживање и развој се потроши у Београду

 - ОПЕН  - Приближно 70% средстава за истраживање и развој се потроши у Београду

Приближно 70% средстава за истраживање и развој се потроши у Београду

ОД УКУПНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У 2022. ГОДИНИ, РЕГИОНУ БЕОГРАДА ЈЕ ПРИПАЛО 69,4% ДОК СУ ОСТАЛИ РЕГИОНИ У ЗБИРУ УЧЕСТВОВАЛИ СА 30,6%.

Према подацима Републичког завода за статистику највећи проценат средстава намењених за истраживање и развој у 2022. години припао је Београдском региону. Поједностављено  –  од 10 динара, 7 је припало Београду. Регион Војводине је учествовао у укупним расходима за истраживање и развој са 24,5%, док је регион Шумадије и Западне Србије учествовао са значајно мањих 3,2%. Регион Јужне и Источне Србије је имао најмање учешће у издвојеним средствима за истраживање и развој – 2,9%.

Улагање у истраживање и развој је од високог значаја за унапређење привредне структуре сваког региона и јачање његове способности у стварању вредности. Зато су ова улагања битна како би потенцијално довела до смањених регионалних разлика, и како их не би додатно продубљивала. Непропорционалност расподеле расхода за истраживање и развој по регионима је уочљива када се стави у однос са бројем становника и БДП-ом по регионима.

Према попису становништа из 2022. године, број становника у Београдском региону износио је 1.681.405, што је 25,3% од укупног броја становника Републике Србије. Регион Војводине је забележио број становника од 1.740.230, односно 26,2% од укупног броја становника. У Региону Шумадије и Западне Србије живи 1.819.318 становника, који чине 27,4% од укупног броја становника. Региону Јужне и Источне Србије припада значајних 1.406.050 становника, односно 21,1% од укупног броја становника Републике Србије.

Бруто домаћи производ (БДП) представља укупну тржишну вредност свих добара и услуга произведених на једној територији у периоду од годину дана. БДП је основни показатељ способности привреде да произведе вредност.

Од укупног створеног БДП-а на нивоу Републике Србије у 2021. години две трећине је створено на подручју Београда и Војводине. Сви остали региони су у насталој вредности укупно учествовали на нивоу од једне трећине. Према подацима Републичког завода за статистику објављеним за 2021. годину, учешће Београдског региона у БДП-у износи 40,2% док је регион Војводине учествовао са 25,8%. Регион Шумадије и Западне Србије је формирао 18,7% бруто домаћег производа док је регион Јужне и Источне Србије учествовао са 15,3%.

Аутор: Институт за развој и иновације

Извор података: Републички завод за статистику, публикација Региони у Републици Србији

Контакт: iri@iri.rs

Пошаљи коментар