Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Скоро половина грађана Србије није радно активна

 - ОПЕН  - Скоро половина грађана Србије није радно активна

Скоро половина грађана Србије није радно активна

СТОПА АКТИВНОСТИ СТАНОВНИШТВА СТАРОГ 15 И ВИШЕ ГОДИНА ЈЕ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2023. ИЗНОСИЛА 55,8%. ПОСМАТРАНО ПРЕМА ПОЛУ, СТОПА АКТИВНОСТИ МУШКАРАЦА СТАРИХ 15 И ВИШЕ ГОДИНА ЈЕ 63%, ДОК ЈЕ КОД ЖЕНА ЗАБЕЛЕЖЕНА ЗНАТНО НИЖА СТОПА АКТИВНОСТИ, ТАЧНИЈЕ 49%.

Према подацима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2023. године, стопа активности становништва старог 15 и више година је износила 55,8%. Посматрано према полу, стопа активности мушкараца старих 15 и више година је 63%, док је код жена забележена стопа активности 49%. Посматрано по регионима, највиша стопа активности забележена је у Београдском региону и износила је 60,1%. Следе регион Шумадије и Западне Србије са вредношћу стопе активности од  55,3% и Регион Војводине са готово идентичном вредношћу од 55,2%. Најмању забележену стопу активности у трећем кварталу 2023. године је имао Регион Јужне и Источне Србије – 51,9%.

Активно становништво чине запослени и незапослени, док неактивно становништво чине сви остали. Неактивно становништво чине ученици, студенти, пензионери, лица која обављају кућне послове, дакле сви они који нису имали плаћен посао, а нису ни били у процесу његовог проналаска. Стопа активности и неактивности се рачуна као удео радно активних или радно неактивних људи у укупном становништву старијем од 15 година.

Стопа запослености становништва старог 15 и више година је, у трећем кварталу 2023. године, износила 50,7%. Посматрано према полу, стопа запослености мушког становништва је износила 57,6%, док је забележена стопа запослености женског становништва знатно мања – 44,3%. Посматрано по регионима, Београдски регион бележи највећу стопу запослености – 56,3%. Следе Регион Шумадије и Западне Србије са стопом запослености од 50,5% и Регион Војводине са стопом од 49,6%. Стопа запослености је имала најнижу вредност од 46% у Региону Јужне и Источне Србије – што је 10 процентних поена ниже од Београдског региона.

Стопа незапослености становништва старог 15 и више година износила је 9%, у трећем кварталу 2023. године. Посматрано према полу, забележене вредности стопе незапослености су 8,5% за мушкарце и 9,6% за жене. Посматрано по регионима, најмања вредност стопе незапослености је забележена у Београдском региону – 6,4%. Следи Регион Шумадије и Западне Србије са стопом незапослености од 8,8%, док је нешто већа стопа незапослености забележена у Региону Војводине – 10,1%, као и у Региону Јужне и Источне Србије – 11,4%. Стопа незапослености Региона Јужне и Источне Србије је већа за пет процентних поена у односу на стопу незапослености забележену у Београдском региону.

Запослени су, према методологији Анкете о радној снази, они коју су у посматраној седмици када су анкетирани радили најмање један сат неки плаћени посао (у новцу или натури); као и лица која су имала запослење, али која су у тој седмици била одсутна са посла. Стопа запослености представља удео броја запослених у укупном броју становника старијих од 15 година.

Незапослени су, према Анкети о радној снази, они коју у посматраној седмици нису обављали плаћен посао, а тражили су га претходних месец дана и спремни су да почну да раде у наредне две седмице. Стопа незапослености представља удео незапослених у броју активних становника, тј. броју оних који раде или који траже посао.

Требало би приметити да се сабирањем стопе запослености и незапослености не добија збир 100%, јер се стопе запослености и незапослености рачунају у односу на различиту посматрану базу – стопа запослености као број запослених у односу на укупно становништво старије од 15 година, а стопа незапослености као број незапослених у односу на активно становништво. 

Аутор: Институт за развој и иновације  

Извор података: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази, трећи квартал 2023.  

Контакт: iri@iri.rs  

Пошаљи коментар