Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

СКОРО ПОЛОВИНА ПРОИЗВОДНИХ ИНОВАЦИЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У БЕОГРАДУ

 - ОПЕН  - СКОРО ПОЛОВИНА ПРОИЗВОДНИХ ИНОВАЦИЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У БЕОГРАДУ

СКОРО ПОЛОВИНА ПРОИЗВОДНИХ ИНОВАЦИЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У БЕОГРАДУ

ПРИБЛИЖНО ПОЛОВИНА (48,2%) ИНОВАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА ЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕНА У РЕГИОНУ БЕОГРАДА. У РЕГИОНУ ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕНО САМО 8% ОД УКУПНОГ БРОЈА ИНОВАЦИЈА ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДНИХ ПРОЦЕСА.

На основу Истраживања о иновативним активностима пословних субјеката у периоду од 2020. до 2022. године, спроведеног на узорку од 3.695 малих, средњих и великих пословних предузећа, учешће пословних субјеката са најмање једном врстом иновације износи више од 50%. Посматрано према величини предузећа, иновативно је више од 67% великих предузећа и 56% средњих предузећа, док је међу малим предузећима приближно 50% иновативно. Иновативне активности су једнако заступљене код пословних субјеката који се баве производним и услужним делатностима – приближно 50% производних и 50% услужних предузећа су забележила иновативне активности.

Иновативни пословни субјекти су пословни субјекти који су у посматраном периоду увели иновацију производа или производног процеса, или су имали иновације које су напуштене, односно које још нису завршене. Издаци за иновативне активности укључују улагања у развој нових производа, улагања у увођење новог производа на тржиште, средства усмерена на значајно усавршавање постојећих производа, услуга или процеса, као и средства за иновационе пројекте који још нису довршени.

На основу података за 2022. годину, издаци за набавку машина и опреме у укупним издацима за иновативне активности пословних субјеката износе 80%, док је 20% средстава уложено у остале иновативне активности. Поред набавке машина и опреме, у процесу иновирања предузећа улажу и у маркетинг и рекламирање –  5,5%, обуке запослених – 4%, и развој софтвера – 3,7% од укупних издатака за иновативне активности.

Иновације производа и производних процеса представљају 47% од свих иновативних активности које покрећу пословни субјекти. Ипак, примећује се неједнака расподела иновација производа и процеса по регионима. Приближно половина иновација производа и производних процеса (48,2%) је забележена у Региону Београда. Следи Регион Војводине са учешћем од 23,8% у иновацији производа и процеса, а затим Регион Шумадије и Западне Србије са 20%. Регион Јужне и Источне Србије је забележио само 8% од укупног броја иновација производа и производних процеса.

Пошто иновације обухватају пословне активности које не гарантују успех на тржишту, предузећа преузимају значајне ризике када се упусте у иновационе подухвате. На основу података из Истраживања, може се приметити да на сваких 7 иновација производа или процеса, једна иновација није завршена или је напуштена. Посматрано по регионима, половина од свих напуштених иновација или иновација које су у току је забележена у Региону Београда. На другом месту је Регион Војводине који је забележио скоро 30% иновација које су напуштене или иновација које су у току. Знатно мањи број незавршених иновативних подухвата и иновација од којих се одустало је забележен у Региону Шумадије и Западне Србије (14%) и Региону Јужне и Источне Србије (5%). Закључује се да је привреда у Београду и Војводини иновативно динамичнија, са већим стопама реализованих иновација производа и производних процеса, али и већом стопом иновативних подухвата од којих се одустаје.

Аутор: Институт за развој и иновације  

Извор података: Републички завод за статистику, Индикатори иновативних активности 2020 –2022.  

Контакт: iri@iri.rs  

Пошаљи коментар