Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

За пет година предузетнички сектор порастао за 45.000

 - ОПЕН  - За пет година предузетнички сектор порастао за 45.000

За пет година предузетнички сектор порастао за 45.000

ГРУПА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОЈА УКЉУЧУЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ЛИЦА ЗАПОСЛЕНА КОД ЊИХ И ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ, ЧИНИ ОКО ПЕТИНУ ЗАПОСЛЕНИХ. ОД 100 ЗАПОСЛЕНИХ – 18 ЈЕ ЗАПОСЛЕНО У ПРЕДУЗЕТНИЧКОМ СЕКТОРУ.

Предузетници су економски актери који покрећу развој нових производа, услуга и технологија. На основу података о регистрованој запослености које објављује Републички завод за статистику, регистрован број запослених у трећем кварталу 2023. је износио 2.360.762 лица. Од укупног броја 415.392 чине предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност. 

У посматраном интервалу од пет година, регистрован број запослених је од трећег квартала 2018. до трећег квартала 2023. порастао за 10% (регистрован број запослених у трећем кварталу 2018. је износио 2.146.842), док је регистрован број предузетника, лица запослених код њих и лица која самостално обављају делатност порастао за 12,3% (регистрован број предузетника у трећем кварталу 2018. је износио 370.016). Регистрован број лица запослених у предузетничком сектору је у интервалу од пет година порастао за 45.376. Учешће запослених у предузетничком сектору у трећем кварталу 2023, у односу на регистрован број запослених, је 18%, што значи да је од 100 запослених – 18 запослено у предузетничком сектору.

Регистровани запослени су људи који уплаћују доприносе обавезног социјалног осигурања, тј. за које фирме уплаћују ове доприносе. Податке о броју регистрованих запослених припрема Републички завод за статистику, а на основу базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и базе Статистичког пословног регистра.

На основу података из Годишњег извештаја о пословању привреде, који објављује Агенција за привредне регистре, предузетници су доминантно заступљени у оквиру сектора грађевинарства, трговинe и финансијa – 96.019 од 113.643 предузетника који су обухваћени анализом – њих скоро 85%. У оквиру појединачних сектора, учешће предузетника је највише изражено у домену трговине на велико и мало – 33,4% од укупног броја предузетника. Сектор прерађивачке индустрије запошљава 14,5% од укупног броја, док је у сектору услуга смештаја и исхране запослено 13,7%, од регистрованог броја предузетника. Предузетници су присутни и у сектору научне, иновационе и техничке делатности, где је концентрисано 9,1% од укупног броја предузетника.

Аутор: Институт за развој и иновације

Извор података: Републички завод за статистику, Истраживање о регистрованој запослености; Годишњи извештај о пословању привреде, Агенција за привредне регистре

Контакт: iri@iri.rs

Пошаљи коментар