Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

147 ХИЉАДА МЛАДИХ У СРБИЈИ НИТИ РАДИ, НИТИ СЕ ШКОЛУЈЕ

 - ОПЕН  - 147 ХИЉАДА МЛАДИХ У СРБИЈИ НИТИ РАДИ, НИТИ СЕ ШКОЛУЈЕ

147 ХИЉАДА МЛАДИХ У СРБИЈИ НИТИ РАДИ, НИТИ СЕ ШКОЛУЈЕ

У ПРВОМ КВАРТАЛУ 2023. ГОДИНЕ У СРБИЈИ ЈЕ БИЛО ОКО 147 ХИЉАДА МЛАДИХ ОД 15 ДО 29 ГОДИНА КОЈИ НИСУ РАДИЛИ НИТИ СУ СЕ ШКОЛОВАЛИ. СА СТАНОВИШТА ТРЖИШТА РАДА БИЛИ СУ НЕИСКОРИШЋЕН РЕСУРС.

До ове бројке се долази на основу података о броју младих у тзв. НЕЕТ положају за први квартал 2023. године, које је објавио Републички завод за статистику. Требало би нагласити да податке о броју младих у поменутом НЕЕТ положају Републички завод за статистику (РЗС) није објавио на кварталном нивоу, већ је то обрачун Института за развој и иновације на основу НЕЕТ стопе коју је РЗС објавио у оквиру најновијих податка из Анкете о радној снази (АРС), и броја младих узраста од 15 до 29 година.

Број младих који су у НЕЕТ положају указује да су људски потенцијали тог броја младих људи неискоришћени и да су ти млади људи не само у лошем положају на тржишту рада већ је могуће и да су у веома лошем социјалном положају. Подаци о броју младих у НЕЕТ положају објављују се у Анкети о радној снази коју Републички завод за статистику спроводи квартално. НЕЕТ стопа је показатељ који је упоредив међу земљама које спроводе Анкету о радној снази по истој методологији и ова стопа може бити корисна при праћењу ефеката економских политика које се креирају у циљу унапређења положаја младих, као што је програм Моја прва плата или локалне субвенције за запошљавање и самозапошљавање младих.

НЕЕТ стопа за младе од 15 до 29 година износи 14%, што указује да свака седма млада особа у Србији у исто време се не школу нити има посао. Уколико се подаци посматрају за младе старости од 15 до 24 године, НЕЕТ стопа износи 11,4% и око 77 хиљада младих овог узраста се налази у овом непољном друштвено-економском положају. Према РЗС-у, у односу на исти квартал 2022. године дошло је до смањења НЕЕТ стопе младих од 15 до 29 година за 3,4 процента поена. У циљу обезбеђивања упоредивости података из првог квартала 2023. са подацима из 2022. године РЗС је извршио ревизију података АРС-а на основу ревизије демографских процена које су засноване на Попису 2022, и она још није потпуна за све квартале претходне године.

Посматрано према полу, у кохорти од 15 до 29 године у НЕЕТ положају је било 77 хиљада жена  и 70 хиљада мушкараца. Процентуално посматрано, 13% младих мушкараца се не школује нити има посао, док је то случај код 15% младих жена.

Аутор: Институт за развој и иновације

Извор података: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази

Контакт: iri@iri.rs

Пошаљи коментар