Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

О нама

 - О нама
Циљ оснивања

Институт за развој и иновације основали су економски истраживачи са мисијом стварања економски независних појединаца.

Идеја и визија Института за развој и иновације јесте успостављање развијеног и демократског друштва заснованог на једнаким шансама.

Начин остваривањa циљева рада

Институт за развој и иновације развија, заговара и спроводи економске политике.

Tо постиже кроз три програма: 1) Млади, миграције и депопулација; 2) Јавне финансије и економски развој; 3) Зелена и дигитална трансформација.

Активности које Институт спроводи у оквиру програма су припрема економских анализа и истраживања, едукација, као и заговарање економских политика заснованих на подацима.

Програми који се спроводе

Млади, миграције и депопулација

У фокусу програма Млади, миграције и депопулација је анализа економских ефеката миграција младих људи из Србије и региона. Програм Млади, миграције и депопулација има за циљ сагледавање позитивних и негативних ефеката феномена миграција, као и креирање и спровођење предлога политика управљања миграцијама. 

Покретач овог програма је пројекат Трошкови емиграције младих, кроз који је развијена методологија анализе трошкова емиграција младих у Србији и земљама региона. На основу ове јединствене методологије сагледани су ефекти миграција младих из Србије и земаља окружења, и на основу тих података су развијени предлози економских политика.


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:

Трошкови емиграције младих  

Лабораторија за иновативне политике
Т.Е.М – Албанија, Црна Гора, С. Македонија  
Трошкови високог образовања  
Трошкови емиграције младих у БиХ  
Покрени се!   
Мапирање српске дијаспоре  
Буџетска издвајања за младе  
И маме имају право!  
Покрени се! 2  
Покрени се! 2.1  
Покрени се! 3  
И маме имају право! 2
ПреобуQA
Јавне финансије и економски развој

Програм Јавне финансије и економски развој се фокусира на транспарентност јавних финансија у Републици Србији као и на структуру буџетских прихода и расхода у циљу поспешивања економског развоја свих делова Републике Србије.

Покретач овог програма је пројекат Разумеј јавне!, који је финансиран од Амбасаде Сједињених Америчких Држава. Кроз програм се спроводе радионице за представнике медијских организација и невладиних организација из области јавних финансија, јавних набавки и новинарства у циљу подизања знања из ових области. 


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:

Разумеј  јавне! 

Привреда и млади – Пут младог предузетника
Пиши о јавним!
 Дигитални Чачак
НЕСЕСЕР
Мобилност радне снаге
ESIRA 

ЗЕЛЕНА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Програм Зелена и дигитална трансформација у фокусу има анализу економских ефеката улагања у зелену економију и позивање грађана на еколошку одговорност. Програм Зелена и дигитална трансформација за циљ има допринос одрживом економском развоју Републике Србије и унапређење квалитета живота грађана инвестирањем у циљеве Зелене агенде. 

Покретач овог програма је пројекат упПЕ-Т, који је финансиран од стране Европске уније кроз Horizon 2020. Овај пројекат који спроводи 20 партнера из Европе има за циљ проналазак иновативних решења за рециклажни отпад од ПЕ и ПЕТ амбалажа, односно њихово претварање у низ биоразградивих пластика за производњу амбалаже за храну и пиће.


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:
Рециклажа ПЕ и ПЕТ амбалажа – упПЕ-Т
RURALITIES
DALIA
BEAMING 

Вредности на којима почива Институт за развој и иновације

Иновативност

Институт за развој и иновације проналази и примењује иновативне начине функционисања и тиме постаје пример добре праксе.

Стручност и објективност

Институт за развој и иновације се руководи знањима и вештинама потребним за доношење непристрасних закључака.

Применљивост резултата

Институт за развој и иновације спроводи пројекте чији су резултати конкретни и позитивно утичу на грађане Републике Србије.

Наш тим

Ненад Јевтовић

Директор

Марина Анђелковић

Менаџер за комуникације

Ана Томашевић

Менаџер за развој пројеката

Синиша Борота

Менаџер програма

Небојша Новковић

Менаџер пројеката

Стефан Карајанковић

Менаџер финансија

Раде Ћирић

Истраживач

Александра Бранковић

Истраживачица

Ивана Тодоровић

Саветница за развој пројеката

Милош Суботић

Саветник за креативне индустрије

Важна документа

План родне равноправности

План родне равноправности (Gender Equality Plan) Института за развој и иновације (ИРИ) формулише кључне принципе, циљеве и мере промовисања једнаких могућности жена и мушкараца. Циљ Плана родне равноправности у Институту за развој и иновације – ИРИ је да се постигне равноправно учешће жена и мушкараца у професионалном животу у Институту.