Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

О нама

 - О нама
Циљ оснивања Института за развој и иновације

Институт за развој и иновације основан је 2018. године од стране истраживача из области економије са мисијом стварања економски независних појединаца.

Идеја и визија Института за развој и иновације јесте успостављање развијеног и демократског друштва заснованог на једнаким шансама.

Начин остваривањa циљева рада Института за развој и иновације

Институт за развој и иновације развија, заговара и спроводи економске политике.

Tо постиже кроз три програма: 1) Миграције и млади; 2) Јавне финансије и економски развој; 3) Зелена економија.

Активности које Институт спроводи у оквиру програма су припрема економских анализа и истраживања, едукацију, као и заговарање економских политика заснованих на подацима.

Програми које спроводи Институт за развој и иновације

Миграције и млади

Програм Миграције и млади у фокусу има анализу економских ефеката миграција пре свега младих људи из Србије и региона. Програм Миграције и млади има за циљ сагледавање позитивних и негативних ефеката феномена миграција, као и креирање и спровођење предлога политика управљања миграцијама.

Пројекат који је покретач овог програма јесте „Трошкови емиграције младих“, кроз који је развијена методологија на основу које је спроведена анализа трошкова емиграција младих у Србији и земљама региона. На основу ове јединствене методологије сагледани су ефекти миграција младих из Србије и земаља окружења, и на основу тих података су развијени предлози економских политика.

Јавне финансије и економски развој

Програм Јавне финансије и економски развој се фокусира на транспарентност јавних финансија у Републици Србији као и на структуру буџетских прихода и расхода у циљу поспешивања економског развоја свих делова Републике Србије.

Пројекат који је покретач овог програма је пројекат обука „Разумеј јавне!“ финансиран од Амбасаде Сједињених Америчких Држава, којим су креиране радионице за представнике медијских организација и невладиних организација из области јавних финансија, јавних набавки и новинарства.

Зелена економија

Програм Зелена економија у фокусу има анализу економских ефеката улагања у зелену економију и позивање грађана на еколошку одговорност. Програм Зелена економија за циљ има допринос одрживом економском развоју Србије и унапређење квалитета живота грађана инвестирањем у зелено.

Пројекат који је покретач овог програма је „упПЕ-Т“ пројекат финансиран од стране Европске уније кроз Horizon 2020, а који за циљ има проналазак иновативних решења за рециклажни отпад од ПЕ и ПЕТ амбалажа, односно њихово претварање у низ биоразградивих пластика за производњу амбалаже за храну и пиће.

Институт за развој и иновације као релевантан партнер

Оно што Институт за развој и иновације чини релевантним саговорником и партнером јесу људи који га чине. Са једне стране Тим Института за развој и иновације чине млади и амбициозни професионалци спремни на акцију; док са друге стране сарадници Института за развој и иновације чине експерти из области попут макроекономије, новинарства, маркетинга, финансија, роботике, као и представници академске заједнице и привреде.

Оно што сви заједно деле јесу вредности на којима Институт за развој и иновације почива.

Вредности на којима почива Институт за развој и иновације

Иновативност

Институт за развој и иновације проналази и примењује иновативне начине функционисања и тиме постаје пример добре праксе.

Стручност и објективност

Институт за развој и иновације се руководи знањима и вештинама потребним за доношење непристрасних закључака.

Применљивост резултата

Институт за развој и иновације спроводи пројекте чији су резултати конкретни и позитивно утичу на грађане Републике Србије.

Наш тим

Ненад Јевтовић

Директор

Александра Бранковић

Истраживачица

Марина Анђелковић

Асистент директора

Милош Суботић

Саветник за креативне индустрије

Ана Миленковић

Менаџер за развој пројеката

Емилија Доловачки

Менаџер за развој пројеката