Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

О нама

 - О нама
Циљ оснивања

Институт за развој и иновације основали су економски истраживачи са мисијом стварања економски независних појединаца.

Идеја и визија Института за развој и иновације јесте успостављање развијеног и демократског друштва заснованог на једнаким шансама.

Начин остваривањa циљева рада

Институт за развој и иновације развија, заговара и спроводи економске политике.

Tо постиже кроз три програма: 1) Млади, миграције и депопулација; 2) Јавне финансије и јавна управа; 3) Зелена економија.

Активности које Институт спроводи у оквиру програма су припрема економских анализа и истраживања, едукација, као и заговарање економских политика заснованих на подацима.

Програми који се спроводе

Млади, миграције и депопулација

У фокусу програма Млади, миграције и депопулација је анализа економских ефеката миграција младих људи из Србије и региона. Програм Млади, миграције и депопулација има за циљ сагледавање позитивних и негативних ефеката феномена миграција, као и креирање и спровођење предлога политика управљања миграцијама. 

Покретач овог програма је пројекат Трошкови емиграције младих, кроз који је развијена методологија анализе трошкова емиграција младих у Србији и земљама региона. На основу ове јединствене методологије сагледани су ефекти миграција младих из Србије и земаља окружења, и на основу тих података су развијени предлози економских политика.


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:

Трошкови емиграције младих  

Лабораторија за иновативне политике
Т.Е.М – Албанија, Црна Гора, С. Македонија  
Трошкови високог образовања  
Трошкови емиграције младих у БиХ  
Покрени се!   
Мапирање српске дијаспоре  
Буџетска издвајања за младе  
И маме имају право!  
Покрени се! 2  
Покрени се! 2.1  
Покрени се! 3  
И маме имају право! 2
Јавне финансије и економски развој

Програм Јавне финансије и јавна управа се фокусира на транспарентност јавних финансија у Републици Србији као и на структуру буџетских прихода и расхода у циљу поспешивања економског развоја свих делова Републике Србије.

Покретач овог програма је пројекат Разумеј јавне!, који је финансиран од Амбасаде Сједињених Америчких Држава. Кроз програм се спроводе радионице за представнике медијских организација и невладиних организација из области јавних финансија, јавних набавки и новинарства у циљу подизања знања из ових области. 


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:

Разумеј  јавне! 

Привреда и млади – Пут младог предузетника
Пиши о јавним!
 Дигитални Чачак

Зелена економија

Програм Зелена економија у фокусу има анализу економских ефеката улагања у зелену економију и позивање грађана на еколошку одговорност. Програм Зелена економија за циљ има допринос одрживом економском развоју Републике Србије и унапређење квалитета живота грађана инвестирањем у циљеве Зелене агенде. 

Покретач овог програма је пројекат упПЕ-Т, који је финансиран од стране Европске уније кроз Horizon 2020. Овај пројекат који спроводи 20 партнера из Европе има за циљ проналазак иновативних решења за рециклажни отпад од ПЕ и ПЕТ амбалажа, односно њихово претварање у низ биоразградивих пластика за производњу амбалаже за храну и пиће.


Спроведени пројекти у оквиру овог програма су:
Рециклажа ПЕ и ПЕТ амбалажа – упПЕ-Т
RURALITIES

Донатори и партнери

Европска унија

Европска унија је највећи донатор и партнер са којим Институт за развој и иновације сарађује. Европска комисија кроз пројекат Horizon 2020 „Upcycling of PE and PET waste – upPE-Т“ (Програм „Зелена економија“) и пројекат „Први кораци ка дигиталном Чачку“ (Програм „Јавне финансије и економски развој“) подржава истраживања и активности које Институт за развој и иновације спроводи.

Амбасада Сједињених Америчких држава у Србији

Амбасада Сједињених Америчких Држава у Србији најзначајније подржава рад Института за развој и иновације у оквиру Програма „Јавне финансије и економски развој“ и то кроз пројекте „Разумеј јавне!“ и „Пиши о јавним!“ који доприносе унапређењу знања из јавних финансија код новинара, нво запослених и грађана.

Фондација за отворено друштво

Фондација за отворено друштво кроз подршку пројекту „И маме имају право!“ оснажује рад Института за развој и иновације на пољу унапређења социо-економског положаја жена на тржишту рада.

Вестминстерска фондација за демократију

Вестминстер фондација за демократију је од почетка рада Института за развој и иновације подржала развој Програма Млади и миграције. Најпре подржавајући развој методологије на пројекту Трошкови емиграције младих у Србији“, а касније примењујући ту методологију на земље региона. Поред тога, ВФД је подржао развој бројних анализа и предлога мера економске политике које су касније и спроведене.

НАЛЕД

Институт за развој и иновације је ангажован од стране НАЛЕД-а у оквиру спровођења анализа из области реформе паушалног опорезивања, и других анализа из области макроекономије и јавних финансија.

ОСТАЛИ ПАРТНЕРИ

Научно-технолошки парк Чачак

Министарство за бригу о породици и демографију

Привредни форум младих

Економски факултет Универзитета у Београду

CETEC (Centro Tecnologico del Calzado y del Plastico), Шпанија

DIGI (Digitouch OU), Естонија

UNC (Unione Nazionale Consumatori), Италија

MoNS (Dimos Neas Smyrni), Грчка

Вредности на којима почива Институт за развој и иновације

Иновативност

Институт за развој и иновације проналази и примењује иновативне начине функционисања и тиме постаје пример добре праксе.

Стручност и објективност

Институт за развој и иновације се руководи знањима и вештинама потребним за доношење непристрасних закључака.

Применљивост резултата

Институт за развој и иновације спроводи пројекте чији су резултати конкретни и позитивно утичу на грађане Републике Србије.

Наш тим

Ненад Јевтовић

Директор

Марина Анђелковић

Менаџер за комуникације

Ана Миленковић

Менаџер за развој пројеката

Синиша Борота

Менаџер за развој пројеката

Марија Сузић

Истраживачица

Раде Ћирић

Истраживач

Александра Бранковић

Истраживачица

Ивана Тодоровић

Саветница за развој пројеката

Милош Суботић

Саветник за креативне индустрије

Нина Мацаревић

Практиканткиња