Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

O nama

 - O nama
Cilj osnivanja

Institut za razvoj i inovacije osnovali su ekonomski istraživači sa misijom stvaranja ekonomski nezavisnih pojedinaca.

Ideja i vizija Instituta za razvoj i inovacije jeste uspostavljanje razvijenog i demokratskog društva zasnovanog na jednakim šansama.

Način ostvarivanja ciljeva rada

Institut za razvoj i inovacije razvija, zagovara i sprovodi ekonomske politike.

To postiže kroz tri programa: 1) Mladi, migracije i depopulacija; 2) Javne finansije i javna uprava; 3) Zelena ekonomija.

Aktivnosti koje Institut sprovodi u okviru programa su priprema ekonomskih analiza i istraživanja, edukacija, kao i zagovaranje ekonomskih politika zasnovanih na podacima.

Programi koji se sprovode

Mladi, migracije i depopulacija

U fokusu programa Mladi, migracije i depopulacija je analiza ekonomskih efekata migracija mladih ljudi iz Srbije i regiona. Program Mladi, migracije i depopulacija ima za cilj sagledavanje pozitivnih i negativnih efekata fenomena migracija, kao i kreiranje i sprovođenje predloga politika upravljanja migracijama. 

Pokretač ovog programa je projekat Troškovi emigracije mladih, kroz koji je razvijena metodologija analize troškova emigracija mladih u Srbiji i zemljama regiona. Na osnovu ove jedinstvene metodologije sagledani su efekti migracija mladih iz Srbije i zemalja okruženja, i na osnovu tih podataka su razvijeni predlozi ekonomskih politika.


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:

Troškovi emigracije mladih 

Laboratorija za inovativne politike
T.E.M – Albanija, Crna Gora, S. Makedonija  
Troškovi visokog obrazovanja  
Troškovi emigracije mladih u BiH  
Pokreni se!  
Mapiranje srpske dijaspore  
Budžetska izdvajanja za mlade 
Pokreni se! 2 
Pokreni se! 2.1 
Pokreni se! 3  

Javne finansije i ekonomski razvoj

Program Javne finansije i javna uprava se fokusira na transparentnost javnih finansija u Republici Srbiji kao i na strukturu budžetskih prihoda i rashoda u cilju pospešivanja ekonomskog razvoja svih delova Republike Srbije.

Pokretač ovog programa je projekat Razumej javne!, koji je finansiran od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kroz program se sprovode radionice za predstavnike medijskih organizacija i nevladinih organizacija iz oblasti javnih finansija, javnih nabavki i novinarstva u cilju podizanja znanja iz ovih oblasti. 


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:

Razumej  javne! 

Privreda i mladi – Put mladog preduzetnika
Piši o javnim!
I mame imaju pravo!
Digitalni Čačak
I mame imaju pravo! 2

Zelena ekonomija

Program Zelena ekonomija u fokusu ima analizu ekonomskih efekata ulaganja u zelenu ekonomiju i pozivanje građana na ekološku odgovornost. Program Zelena ekonomija za cilj ima doprinos održivom ekonomskom razvoju Republike Srbije i unapređenje kvaliteta života građana investiranjem u ciljeve Zelene agende. 

Pokretač ovog programa je projekat upPE-T, koji je finansiran od strane Evropske unije kroz Horizon 2020. Ovaj projekat koji sprovodi 20 partnera iz Evrope ima za cilj pronalazak inovativnih rešenja za reciklažni otpad od PE i PET ambalaža, odnosno njihovo pretvaranje u niz biorazgradivih plastika za proizvodnju ambalaže za hranu i piće.


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:
Reciklaža PE i PET ambalaža – upPE-T
RURALITIES

Donatori i partneri

Evropska unija

Evropska unija je najveći donator i partner sa kojim Institut za razvoj i inovacije sarađuje. Evropska komisija kroz projekat Horizon 2020 „Upcycling of PE and PET waste – upPE-T“ (Program „Zelena ekonomija“) i projekat „Prvi koraci ka digitalnom Čačku“ (Program „Javne finansije i ekonomski razvoj“) podržava istraživanja i aktivnosti koje Institut za razvoj i inovacije sprovodi.

Ambasada Sjedinjenih Američkih država u Srbiji

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji najznačajnije podržava rad Instituta za razvoj i inovacije u okviru Programa „Javne finansije i ekonomski razvoj“ i to kroz projekte „Razumej javne!“ i „Piši o javnim!“ koji doprinose unapređenju znanja iz javnih finansija kod novinara, nvo zaposlenih i građana.

Fondacija za otvoreno društvo

Fondacija za otvoreno društvo kroz podršku projektu „I mame imaju pravo!“ osnažuje rad Instituta za razvoj i inovacije na polju unapređenja socio-ekonomskog položaja žena na tržištu rada.

Vestminsterska fondacija za demokratiju

Vestminster fondacija za demokratiju je od početka rada Instituta za razvoj i inovacije podržala razvoj Programa Mladi i migracije. Najpre podržavajući razvoj metodologije na projektu Troškovi emigracije mladih u Srbiji“, a kasnije primenjujući tu metodologiju na zemlje regiona. Pored toga, VFD je podržao razvoj brojnih analiza i predloga mera ekonomske politike koje su kasnije i sprovedene.

NALED

Institut za razvoj i inovacije je angažovan od strane NALED-a u okviru sprovođenja analiza iz oblasti reforme paušalnog oporezivanja, i drugih analiza iz oblasti makroekonomije i javnih finansija.

OSTALI PARTNERI

Naučno-tehnološki park Čačak

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Privredni forum mladih

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

CETEC (Centro Tecnologico del Calzado y del Plastico), Španija

DIGI (Digitouch OU), Estonija

UNC (Unione Nazionale Consumatori), Italija

MoNS (Dimos Neas Smyrni), Grčka

Vrednosti na kojima počiva Institut za razvoj i inovacije

Inovativnost

Institut za razvoj i inovacije pronalazi i primenjuje inovativne načine funkcionisanja i time postaje primer dobre prakse.

Stručnost i objektivnost

Institut za razvoj i inovacije se rukovodi znanjima i veštinama potrebnim za donošenje nepristrasnih zaključaka.

Primenljivost rezultata

Institut za razvoj i inovacije sprovodi projekte čiji su rezultati konkretni i pozitivno utiču na građane Republike Srbije.

Naš tim

Nenad Jevtović

Direktor

Marina Anđelković

Menadžer za komunikacije

Ana Milenković

Menadžer za razvoj projekata

Siniša Borota

Menadžer za razvoj projekata

Marija Suzić

Istraživačica

Rade Ćirić

Istraživač

Aleksandra Branković

Istraživačica

Ivana Todorović

Savetnica za razvoj projekata

Miloš Subotić

Savetnik za kreativne industrije

Nina Macarević

Praktikantkinja