Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

Institut za razvoj i inovacije razvija, zagovara i sprovodi ekonomske politike.
Misija Instituta za razvoj i inovacije je stvaranje ekonomski nezavisnih pojedinaca.
Vizija Instituta za razvoj i inovacije jeste uspostavljanje ekonomski i demokratski razvijenog društva zasnovanog na jednakim šansama.

NAŠI PROGRAMI

Mladi, migracije i depopulacija

U fokusu programa Mladi, migracije i depopulacija je analiza ekonomskih efekata migracija mladih ljudi iz Srbije i regiona. Program Mladi, migracije i depopulacija ima za cilj sagledavanje pozitivnih i negativnih efekata fenomena migracija, kao i kreiranje i sprovođenje predloga politika upravljanja migracijama. 

Pokretač ovog programa je projekat Troškovi emigracije mladih, kroz koji je razvijena metodologija analize troškova emigracija mladih u Srbiji i zemljama regiona. Na osnovu ove jedinstvene metodologije sagledani su efekti migracija mladih iz Srbije i zemalja okruženja, i na osnovu tih podataka su razvijeni predlozi ekonomskih politika.


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:

Troškovi emigracije mladih

Laboratorija za inovativne politike
T.E.M – Albanija, Crna Gora, S. Makedonija
Troškovi visokog obrazovanja
Troškovi emigracije mladih u BiH
Pokreni se!
Mapiranje srpske dijaspore
Budžetska izdvajanja za mlade
Pokreni se! 2
Pokreni se! 2.1
Pokreni se! 3 

Javne finansije i javna uprava

Program Javne finansije i javna uprava se fokusira na transparentnost javnih finansija u Republici Srbiji kao i na strukturu budžetskih prihoda i rashoda u cilju pospešivanja ekonomskog razvoja svih delova Republike Srbije.

Pokretač ovog programa je projekat Razumej javne!, koji je finansiran od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kroz program se sprovode radionice za predstavnike medijskih organizacija i nevladinih organizacija iz oblasti javnih finansija, javnih nabavki i novinarstva u cilju podizanja znanja iz ovih oblasti. 


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:

Razumej javne!

Privreda i mladi – Put mladog preduzetnika
Piši o javnim!
I mame imaju pravo!
Digitalni Čačak
I mame imaju pravo! 2
 

Zelena ekonomija

Program Zelena ekonomija u fokusu ima analizu ekonomskih efekata ulaganja u zelenu ekonomiju i pozivanje građana na ekološku odgovornost. Program Zelena ekonomija za cilj ima doprinos održivom ekonomskom razvoju Republike Srbije i unapređenje kvaliteta života građana investiranjem u ciljeve Zelene agende. 

Pokretač ovog programa je projekat upPE-T, koji je finansiran od strane Evropske unije kroz Horizon 2020. Ovaj projekat koji sprovodi 20 partnera iz Evrope ima za cilj pronalazak inovativnih rešenja za reciklažni otpad od PE i PET ambalaža, odnosno njihovo pretvaranje u niz biorazgradivih plastika za proizvodnju ambalaže za hranu i piće.


Sprovedeni projekti u okviru ovog programa su:
Reciklaža PE i PET ambalaža – upPE-T

UPOZNAJTE TIM

Nenad Jevtović

Direktor

Rade Ćirić

Istraživač

Marina Anđelković

Asistent za ljudske resurse

Aleksandra Branković

Istraživačica

Ana Milenković

Menadžer za razvoj projekata

Ivana Todorović

Savetnica za razvoj evropskih projekata

Marija Suzić

Glavna istraživačica

Miloš Subotić

Savetnik za kreativne industrije

PREOBUKE MLADIH
U GRAFIČKE DIZAJNERE

Poželjne su mere ekonomske politike koje su okrenute ka pojedincu koji se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada

KONTAKTIRAJ NAS

...i načini prvi i najvažniji korak

Tim Instituta za razvoj i inovacije stoji ti na raspolaganju za sva pitanja, komentare, kritike i predloge za saradnju.


    101 PITANJE JAVNIH FINANSIJA