Feugiat pretium nibh ipsum consequat nisl velavida trum quisque non tellus orci rudor ellus mauris a diam maecenas arcu.

Tel: +(123) 456 7890

contact@theme.com

620 Eighth Avenue, New York

ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВА У СРБИЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТИ ЗА ШТЕДЊУ?

 - ОПЕН  - ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВА У СРБИЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТИ ЗА ШТЕДЊУ?

ДА ЛИ ДОМАЋИНСТВА У СРБИЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТИ ЗА ШТЕДЊУ?

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЈЕ ГОТОВО ИДЕНТИЧНА ПРОСЕЧНИМ МЕСЕЧНИМ ПРИХОДИМА, И ИЗНОСИ 78.678 РСД.

На основу Анкете о потрошњи домаћинстава, коју објављује Републички завод за статистику, просечан месечни приход домаћинстава у Републици Србији је у 2022. години износио 78.393 динара док је просечна месечна потрошња домаћинстава износила 78.678 динара.

Посматрано према типу насеља и регионима, градска подручја су забележила просечне месечне приходе од 80.697 динара, док је просечан месечни приход у осталим подручјима износио 74.644 динара. У Региону Београда забележени су највећи просечни месечни приходи домаћинстава  – 90.056 динара. Следе Регион Западне Србије и Шумадије са вредношћу просечних месечних прихода од 75.244 динара и Регион Војводине са вредношћу од 74.811 динара. Најмање просечне месечне приходе по домаћинству имају становници Региона Јужне и Источне Србије – 73.510 динара. Посматрано према структури, зараде (приходи из редовног радног односа) чине 50% просечних месечних прихода домаћинстава у Србији, док пензије учествују са 32%. На трећем месту се налазе приходи од пољопривреде, лова и риболова са мањим учешћем у просечним месечним приходима – 4,3%.

Приходи домаћинстава у новцу и у натури обухватају приходе у новцу, новчану вредност натуралне потрошње и прихода у натури којима су домаћинства располагала у анкетном периоду.

На основу података о личној потрошњи у 2022. години, просечна месечна потрошња домаћинстава у Републици Србији је износила 78.678 динара. Посматрано према типу насеља и регионима, градска подручја су забележила просечну месечну потрошњу од 31.674 динара по члану домаћинства, док је просечна месечна потрошња по члану домаћинства у осталим подручјима износила 26.224 динара. У Региону Београда забележена је највећа просечна месечна потрошња по члану домаћинства – 34.000 динара. Следе Регион Војводине са вредношћу просечне месечне потрошње по члану домаћинства од 30.529 динара и Регион Западне Србије и Шумадије са вредношћу од 27.097 динара. Најмању просечну месечну потрошњу по члану домаћинства имају становници Региона Јужне и Источне Србије – 26.067 динара. Посматрано према структури, највеће учешће у укупној потрошњи имају храна и безалкохолна пића – 36%, следе режијски трошкови (становање, вода, енергенти и др.) – 16% и транспорт – 9%. Занимљиво је приметити да трошкови дувана и алкохолних пића износе 4,7% у укупној потрошњи домаћинства, док се на образовање издваја знатно мањих 1,3%.

У Анкети се приликом одређивања броја чланова домаћинства примењује еквивалентна скала, према којој носилац домаћинства добија пондер 1, сваки одрасли члан домаћинства (стар 14 и више година) пондер 0,7, а деца (испод 14 година старости) пондер 0,5. На пример, трочлано домаћинство са једним дететом од 12 година има пондер 2,2 (1+0,7+0,5). Просечна месечна потрошња по еквивалентном члану домаћинства се може користити ради поређења  потрошње домаћинстава по регионима, где се просечан број еквивалентних чланова домаћинства знатно разликује. На пример, просечан број еквивалентних чланова домаћинства у Региону Београда је 2,56 док је просечан број чланова домаћинства у Региону Јужне и Источне Србије – 2,85.

На основу података из анкете примећујемо да су једино у Региону Београда просечни месечни приходи домаћинства виши од просечне месечне потрошње – и то за 3,5%. У свим другим регионима просечна месечна потрошња је виша од просечних месечних прихода по домаћинству. Ако у обзир узмемо да се приходи домаћинстава могу расподелити на потрошњу или штедњу – поставља се питање да ли домаћинства у Србији имају простора за уштеду дела својих прихода?

Аутор: Институт за развој и иновације 

Извор података: Републички завод за статистику, Анкета о потрошњи домаћинстава 2022. 

Контакт: iri@iri.rs 

Пошаљи коментар